Zbieraczka Duplo 10000S

Zbieraczka Duplo 10000S 2xwieża DC DBM 200 – głowice Hohnera DC-48 TW Instrukcja